Jaarafsluiting King Software

Een keer per jaar is het zover, het nieuwe boekjaar moet worden opgestart. Alhoewel dit in King goed geregeld is, vinden veel klanten dit toch spannend. Ze doen het immers slechts één keer per jaar. Een jaar afsluiten in King wil overigens niet zeggen dat er in het oude jaar niet meer geboekt kan worden. Natuurlijk kunt u nog correcties of later binnengekomen facturen opnemen in het vorige boekjaar.

Deze toegevoegde boekingen moeten vervolgens ook terecht komen in het nieuwe boekjaar. Hiervoor sluit u in King niet opnieuw het boekjaar af, maar zoekt u in het huidige boekjaar (menu Diversen) opnieuw aansluiting met het vorige boekjaar. King boekt dan de verschillen in een nieuwe voorlopige boekingsgang van de beginbalans, die een aanvulling is op de reeds bestaande boekingsgang van de beginbalans (de boekingsgang die is ontstaan bij het afsluiten van het boekjaar). Er komen dus geen dubbele gegevens terecht in het nieuwe boekjaar.

U kunt alles stap voor stap nalezen in de PDF die u vindt onder deze link: Afsluiten boekjaar in King.

Op de website van King zijn ook diverse instructievideo's te bekijken: Instructievideo's King.
 

Koppeling DocData2King

Maakt u gebruik van DocData-paymentservice en u heeft u webwinkel gekoppeld aan KING?

De koppeling DocData2King zorgt ervoor dat de betalingen via XML-uitwisseling kunnen worden ingelezen in uw boekhouding.

Lees meer: Koppeling DocData2King

Wederom gecertificeerd dealer King Software

MOA-BS heeft haar certificering wederom met ruimschoots gehaald. MOA-BS opnieuw gecertificeerd King software dealer

Lees meer: Wederom gecertificeerd dealer King Software

Digitaal factureren?

Steeds meer bedrijven versturen de facturen digitaal per email. King software is volledig uitgerust om dit geruisloos voor u te doen. U heeft hier geen extra opties voor nodig. Naast digitaal factureren kunt u ook digitaal aanmanen, pakbonnen versturen enzovoort.

Per debiteur kan worden aangegeven of er digitale documenten mogen worden verzonden. Ook het emailadres waar een document naar toe moet worden verzonden is flexibel. Wil een debiteur graag zowel een digitale als een papieren document ontvangen; een kwestie van instellen in King.

Lees meer: Digitaal factureren?

In memoriam

King dealer

Op 2 februari 2009 is Jan van den Maagdenberg toch nog onverwacht snel overleden. Slechts kortgeleden had Jan aangegeven zich op de achtergrond te gaan begeven vanwege gezondheidsredenen en waarin hij heeft aangegeven dat zijn taken werden overgenomen. Op dat moment hadden wij nog niet voorzien dat we zo snel afscheid zouden moeten nemen.

Sinds juli 2008 was het voor ons duidelijk dat Jan vanwege ziekte ons op termijn zou gaan ontvallen. Wij hebben er sindsdien aan gewerkt om alles zo goed mogelijk over te dragen, wat we bijtijds hebben kunnen afronden. In het najaar ging het dusdanig beter dat we de hoop kregen dat hij nog geruime tijd bij ons zou zijn.

Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Wij zullen Jan missen en MOA-BS op dezelfde voet continueren.