In memoriam

Gemaakt op maandag 02 februari 2009

King dealer

Op 2 februari 2009 is Jan van den Maagdenberg toch nog onverwacht snel overleden. Slechts kortgeleden had Jan aangegeven zich op de achtergrond te gaan begeven vanwege gezondheidsredenen en waarin hij heeft aangegeven dat zijn taken werden overgenomen. Op dat moment hadden wij nog niet voorzien dat we zo snel afscheid zouden moeten nemen.

Sinds juli 2008 was het voor ons duidelijk dat Jan vanwege ziekte ons op termijn zou gaan ontvallen. Wij hebben er sindsdien aan gewerkt om alles zo goed mogelijk over te dragen, wat we bijtijds hebben kunnen afronden. In het najaar ging het dusdanig beter dat we de hoop kregen dat hij nog geruime tijd bij ons zou zijn.

Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Wij zullen Jan missen en MOA-BS op dezelfde voet continueren.