Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt MOA Business Solutions (hierna MOA-BS) geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan onstaan.

Privacy

MOA-BS respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij MOA-BS. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van MOA-BS mag worden gekopieerd. King is een geregistreerd handelsmerk van Quadrant Software te Capelle aan den IJssel.

Disclaimer

Rights as regards content

Although this site is maintained with the greatest care, users of this website cannot derive any rights or lay any claims with respect to the correctness and completeness of its content. MOA-BS does not accept any liability for the information offered on sites that are accessible through the use of hyperlinks (referrals to other websites). We also do not accept any liability for damage that may result from this use.

Privacy

MOA-BS is committed to respecting your privacy and will ensure that the communication and exchange of data with visitors to our site is as safe as possible.

Copyrights

The copyrights to all texts and images on this Internet site belong to MOA-BS. This means that nothing may be changed in the entire content of this site and that nothing may be copied without the consent from MOA-BS. King software is a registred trademark of Quadrant software.